Siirry sisältöön

Rykmentinpuiston suunnittelu

Suunnittelu

Rykmentinpuiston suunnittelu

Hyrylän varuskunnan toiminnan loputtua vuonna 2007, käynnistettiin Rykmentinpuiston aluekehittämishanke järjestämällä kansainvälinen arkkitehtikilpailu. Kilpailun voitti Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ehdotuksellaan ”Misto”. Voittaneen työn pohjalta aloitettiin osayleiskaavan laadinta 480 hehtaaria käsittävälle alueelle. Rykmentinpuiston osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2012 ja lainvoiman se sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 2014. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin kumosi päätöksellään kaikki itäisen ohikulkutien itäpuoliset ja yhden länsipuolisen asuinkorttelin kaavasta tehdyn valituksen perusteella.

Rykmentinpuiston asemakaavoitus aloitettiin osayleiskaavatyön jälkeen ja vuonna 2013 valmistui neljä luonnosvaihtoehtoa alueen länsiosaan 150 hehtaarin alueelle. Näiden kaavaluonnosten pohjalta suunnittelua jatkettiin pienempinä osa-alueina edelleen kaavaehdotuksiksi ja lainvoimaisiksi kaavoiksi.  Tänään Rykmentinpuistossa on lainvoimaista asemakaavaa noin 79 hehtaarin alueella, jolla rakennusoikeutta on osoitettu noin 364 000 k-m2. Tämä alue mahdollistaa kodin noin 6000 asukkaalle.

Alueen rakentaminen on tehtyjen suunnitelmien pohjalta jo alkanut, mutta myös uusien alueiden suunnittelua jatketaan. Kunnan kärkihankkeisiin lukeutuva Rykmentinpuisto kehittyy jatkuvasti!

Suunnittelu

Rykmentinpuiston osayleiskaava

Rykmentinpuiston osayleiskaava, 480 ha, kaavaselostus, havainnekuva ja suunnitteluohje, sivut 1-20 ja 21-35

Rykmentinpuiston asemakaavaluonnos

Rykmentinpuiston asemakaavaluonnokset, 150 ha, kaavaselostus ja havainnekuvat

Rykmentinpuiston lainvoimaiset asemakaavat

Puustellinmetsän asemakaava 38,6 ha, 122 900 k-m2, kaavaselostus ja asemakaavan havainnekuva

Rykmentinpuiston keskuksen asemakaava 27,3 ha, 169 100 k-m2, kaavaselostus ja asemakaavan havainnekuva

Monion asemakaava 5,9 ha, 56 618 k-m2, kaavaselostus ja asemakaavan havainnekuva

Pikkutien asemakaavan muutos 0,5 ha, 2000 k-m2

Isokarhunkierron asemakaavan muutos 0,8 ha, 2800 k-m2

Kirkonmäen asemakaava 6,7 ha, 15 486 k-m2, kaavaselostus ja asemakaavan havainnekuva