Siirry sisältöön

10 joulukuun, 2020

Kohti vähähiilistä ja energiatehokasta asumista Rykmentinpuistossa

Energia-asiat eivät aina ole niin selkeitä pientalorakentajille. Kun kunta haluaa kehittää uudesta asuinalueesta energiatehokkaan, on vaihtoehtoina usein keppi tai porkkana. Tuusulan kunnassa asuntomessualueella ei valittu näistä kumpaakaan. Silti aluetta kokonaisuutena tarkasteltaessa energiatehokkuuden määräystaso alitettiin keskimäärin 12 prosentilla. Miten tässä onnistuttiin?

Tavoitteena kestävän asumisen alue

Vuoden 2020 asuntomessualue sijaitsee Tuusulan keskuksen Hyrylän kupeessa yli 10 000 asukkaan asuinalueeksi kasvavassa Rykmentinpuistossa.

Rykmentinpuiston energiavisiona on, että alueesta suunnitellaan ja rakennetaan mahdollisimman ympäristöystävällinen ja energiatehokas asuinalue. Lähtökohtana on paikallisesti tuotettu, uusiutuvaan energiaan perustuva energiaratkaisu, jossa huomioidaan asukkaiden tarpeet, koko elinkaaren kattavat asumisen kustannukset ja uusien innovaatioiden pilotointi.

Omakotitalon katolla tiilikatteeseen integroidut aurinkopaneelit.

”Kannustimme ja suosittelimme”

Lämmitysmuodolla on suuri merkitys pientalokohteessa, sillä pientalon energiantarve muodostuu suurimmaksi osaksi lämmityksestä.

– Energiaohjeistuksessa kerroimme mihin pientalorakentajan kannattaa panostaa energiatehokkuuden osalta ja esitimme valintaperusteita eri lämmitysmuotojen valintaan, kertoo projektipäällikkö Katerina Zaitseva Tuusulan kunnasta.

– Kannustimme ja rohkaisimme, emme esittäneet määräyksiä tai velvoitteita.

Tuusulan asuntomessualueesta on muodostunut eri tahojen yhteistyön avulla energiatehokas ja ympäristöystävällinen asuinalue, jonka energiaratkaisu perustuu uusiutuviin, paikallisiin energianlähteisiin.

Alueen lämmitysenergiasta 80 % on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.

–Tähän on päästy lämpöpumppuratkaisuilla ja kaukolämmöllä, joka messualueella on läheisellä Järvenpään biovoimalaitoksella tuotettua hiilineutraalia kaukolämpöä, kertoo Zaitseva.

Asuntomessualueen kaksi yleisintä lämmitysmuotoa ovat kaukolämpö ja poistoilmalämpöpumppu, molemmat 30 %:n osuudella. Seuraavaksi yleisin lämmitysmuoto on maalämpö, 20 %:n osuudella.  Messukohteissa on toteutettu myös integroituja aurinkopaneeliasennuksia sekä pientaloissa että kerrostalossa.

Tuusulassa tavoitteet korkealla energiatehokkuuden edistämisessä

Tuusulassa aiotaankin levittää asuntomessualueella hyväksi todettuja käytäntöjä myös muualle. Kunnan tavoitteena on, että tulevaisuuden rakentaminen ja asuminen kehittyvät yhä ympäristöystävällisemmiksi.

– Esimerkiksi olemme kunnassa päättäneet, että käytämme tästä eteenpäin julkisten rakennushankkeidemme suunnittelun ja rakentamisen ohjauskeinona energialaskelmien lisäksi myös hiilijalanjälkilaskelmia.

– Haluamme jatkaa yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja olla osana luomassa uusia ratkaisuja, Zaitseva jatkaa.

Yhteistyön konkretisoituu seuraavaksi asuntomessualueen välittömään läheisyyteen suunnitellun maailman ensimmäisen hiilineutraalin asuinalueen kautta. MyTown!-hanketta toteuttaa Hirsitaloteollisuus HTT ry.

Tähän liittyvät