Siirry sisältöön

4 joulukuun, 2020

Ilmastoviisaan puukyläkaupungin suunnittelu Rykmentinpuistoon sai ympäristöministeriöltä puurakentamisen hankeavustuksen

Ympäristöministeriö on myöntänyt Tuusulan kunnalle hankeavustusta ilmastoviisaan ja vähähiilisen puurakentamisen asuinalueen suunnitteluun Rykmentinpuiston Puistokylään. Tuusulan Rykmentinpuisto on yksi Helsingin seudun suurimpia aluerakentamishankkeita. Tulevaisuudessa Rykmentinpuistosta muodostuu yli 10 000 asukkaan asuinalue. Nyt alueella asutaan jo monipuolisesti niin viime kesän asuntomessuille rakentuneissa taloissa ja keskustan tuntuman kerrostalokodeissa.

Puustellinmetsän ja urheilukeskuksen väliselle alueelle sijoittuva Puistokylä on yksi seuraavista Rykmentinpuiston kyläkaupungeista.

– Puistokylästä halutaan suunnitella puurakentamisen pilottialue, jonka hiilijalanjälki on pieni ja puun arkkitehtoninen potentiaali pystytään hyödyntämään.

Alueesta pyritään saamaan kaupunkikuvallisesti monimuotoinen ja ilmeikäs puukyläkaupunki, kertoo asemakaava-arkkitehti Jouni Määttä.

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelmasta myöntämä kuntien puun käytön edistämishankkeiden avustus on suuruudeltaan 60 000 euroa, joka vastaa 70 prosenttia suunnitteluhankkeen rahoituksesta.

Puistokylän pilottialueen tarkoitus on myös lisätä osaamista puukyläkaupungin suunnittelusta ja kaavoituksesta Tuusulan kunnan organisaatiossa. Oppeja voidaan hyödyntää, kun tulevaisuuden Rykmentinpuistoa ja muita Tuusulan asuinalueita rakennetaan jatkossa.

Rykmentinpuistoon lisää puurakentamista

Valtakunnallisilla Asuntomessuilla Rykmentinpuistossa toteutettiin runsaasti puurakentamista: puu- ja hirsirunkoisia pientaloja, massiivipuurakenteinen townhouse, puurakenteinen pienkerrostalokortteli ja hybridikerrostalo.

Määtän mukaan kuntien tehtävänä on luoda hiilineutraalia asuinympäristöä omalle alueelleen ja tukea kuntalaisia kestävissä valinnoissa ja elämäntavoissa.

– Puurakentaminen on tärkeä ja tehokas keino saavuttaa hiilineutraaliustavoitteet ja kannustaa asukkaita ilmastoviisaaseen ja terveelliseen asumiseen ja elämiseen.

Ensi vuonna käynnistettävän Puistokylän puurakentamisen pilottialueen lisäksi Rykmentinpuistoon on suunnitteilla maailman ensimmäinen hiilineutraali hirsirakentamisen asuinalue Asuntomessualueen läheisyyteen rakentuvaksi kaavaillussa MyTown!-hankkeessa ovat mukana ympäristöministeriö, Hirsitaloteollisuus ry, Oulun yliopisto ja Tuusulan kunta.

 

Lisätietoja

Jouni Määttä, Tuusulan kunta, puh. 040 314 2016, jouni.maatta@tuusula.fi

Tähän liittyvät