Siirry sisältöön

15 helmikuun, 2021

”Erilaista, tyylikästä, modernia” – Puustellinmetsän kaupunkipientalot luovat tiivistä ja matalaa kaupunkimaisemaa

Ihmiset haluavat asua kaupunkien keskustojen, työpaikkojen ja palvelujen läheisyydessä. Samaan aikaan he kaipaavat omaa taloa. Townhouse on yksi ratkaisu omakotitalomaiseen asumiseen lähellä palveluita ja hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Neljäviikkoisen messutapahtuman jälkeen Asuntomessujen talokohteet esiteltiin ensimmäistä kertaa myös virtuaalisesti livetapahtuman päätyttyä syksyllä 2020. Asuntomessujen verkkosivuilla on syksyn aikana ollut yli 50 000 vierailijaa ja virtuaalisia kierroksia on ladattu yli 100 000 kertaa. Nettiyleisö äänesti parhaaksi virtuaalimessujen kohteeksi Jämerä Salmiakin. Kolmikerroksinen Salmiakki on yksi uudenlaista pientaloasumista Tuusulaan tuoneesta townhousekodeista. Kivirakenteiset kaupunkipientalot on rakennettu aivan vieri viereen ja ne ovat kukin saaneet rakentajaperheen toivoman julkisivun ja yksityisyyttä tuovan muurin rajaaman pienen piha-alueen. Ulko-ovesta astutaan suoraan kadulle ja läheiseen Rykmentinpuiston metsään. Townhouset ovat omalla tonttisiivullaan, jolloin tonttikustannus jää keskimääräistä pienemmäksi. Asuinkerroksia townhouseissa on yhdestä kolmeen.

 Värikäs, 12 talon persoonallinen kokonaisuus monipuolistaa tuusulalaista kaupunkikuvaa.

Tuusulan 1. townhouse saa jatkoa

Urbaani ja tiivis asumisen muoto ja elämäntapa kiinnostaa niin kaavoittajia, rakennuttajia kuin asukkaitakin. Messuprojektin toteuttaja Jämerä käynnistääkin alueelle toisen townhousekohteen rakentamisen. Yhdeksän kaupunkipientalon kokonaisuus tulee Rykmentinpuiston asuntomessualueella kesän messutoimintojen käytössä olleelle tontille Rykmentin puistotielle. Jämerä Townhouse Tuusula II:n talot ovat ennakkomarkkinoinnissa ja rakentaminen alkaa tänä vuonna ryhmärakentamiseen sitoutuvien perheiden löydyttyä.

Kysyimme toimitusjohtaja Jari Malkamäeltä, millaisia asuntoja yritys Tuusulaan toteuttaa.

Millaisen kohteen rakennutitte Asuntomessuille Tuusulaan 2020?

” Rakensimme ryhmärakennus -mallilla 12 kaupunkipientaloa kahdelle vierekkäiselle tontille. Talot olivat yksilöllisesti perheille suunniteltuja townhouse-tyylisiä taloja. Kerrosluku taloissa oli 1-3. ”

”Rakentajat olivat hyvin monenlaisia perhekooltaan. Oli yksin asuvia, aikuisia pariskuntia, eläkeläisiä ja lapsiperheitä. Jokainen toimi oman talonsa rakennuttajana Jämerän toimiessa suunnittelijana, runkorakentajana ja rakennuttajakonsulttina auttaen rakentajia hankintojen organisoimisessa sekä hankkeen yleisestä aikataulutuksesta ja ohjaamisesta esimerkiksi rakennuslupien, hallinnanjakosopimusten ja asuntomessuyhteistyön suhteen.”

Mitä uutta Jämerän townhouset tuovat pientalorakentamiseen/asumiseen?

”Se tuo markkinoille tavallaan uudenlaisen asumisen muodon, jossa perinteinen omakotitalo tuodaan tiiviiseen, kaupunkimaiseen ympäristöön siihen paremmin sopivalla arkkitehtuurilla.

”Talot ovat neliöiltään maltillisia ja tarkoin hyödyllisyys/tarpeellisuus -näkökohdista suunniteltuja. Itse ryhmärakentamisen malli antaa toteutukseen enemmän valinnanvaraa ja mahdollistaa oman osallistumisen kautta normaalia omakotitaloa suuremman vaikutusmahdollisuuden rakentamisen kustannuksiin. Ryhmärakentamisessa myös yhteishankintojen tekeminen ja ryhmätuki johtaa helposti järkevien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen tekemiseen.”

Miksi valitsitte kohteenne rakennettavaksi juuri Tuusulaan ja Rykmentinpuiston asuntomessualueelle?

”Kyseessä oli Jämerälle pilottihanke erilaisten yksittäisten townhouse-kokemusten innoittamana. Alue ja varsinkin puistoon rajoittuva, itsenäinen tontti, mielestämme asuntomessujen paras tontti, houkutteli pilottihankkeen tekemiseen. Asuntomessut kokonaisuudessaan on historiassa ollut erilaisten konseptien hautomo ja siinäkin mielessä hankkeemme sopi juhlavuoden asuntomessuille hyvin.”

”Uskoimme valmiiksi rakennettavan messualueen kiinnostavuuden houkuttelevan meille varsin suureen hankkeeseen riittävästi kiinnostuneita, jotta se saatiin toteutettua.

”Rykmentinpuiston sijainti Helsingin työskentelyalueella sopi tällaiseen urbaanin rakennustapaan myös hyvin.”

Mitkä olivat kokemuksemme asuntomessuprojektista?

”Onnistuimme aikataulutuksessa ja suunnittelussa loistavasti. Myös projektit menivät osaltamme pääosin läpi ilman sen suurempia haasteita. Rakennuttajat olivat todella sitoutuneita yhteistyöhön ja itse ryhmään. Saimme todella hyvää kokemusta tuleviin hankkeisiin ja merkittävän hyvää, positiivista näkyvyyttä, mikä antaa uskoa tulevaisuuteen tämän tyyppisessä rakentamisessa.”

”Parannettavaakin löytyy toki. Esimerkiksi suunnittelun ”monimuotoisuutta” olisi voinut hieman enemmän rajoittaa, sillä jotkut asiat, kuten takapihojen kivimuurit ja piharakennukset nousivat paalutettavalla tontilla kustannuksiltaan turhan suuriksi. Myös talojen rakenteissa olisi ollut yksinkertaistettavaa. Annoimme myös ehkä turhan paljon rakennuttajille vapauksia hoitaa projekteissaan itsenäisesti asioita, jotka olisi ollut järkevämpää keskittää. Esimerkiksi vastaavan työnjohtajan olisi pitänyt olla kaikilla sama, jolloin työmaatason projektinjohto olisi ollut keskitetympää. Tämä johti joidenkin rakentajien kohdalla ylimääräiseen ”päänsärkyyn” ja turhiin lisäkustannuksiin.”

Miten kuvailisit yhteistyötä Tuusulan kunnan kanssa rakennusprojektissanne? 

”Yhteistyö oli luontevaa ja haastavistakin tilanteista päästiin sopimalla eteenpäin. Joustoa kun tarvittiin, sitä saatiin.”

Miten rakentaminen osaltanne jatkuu Rykmentinpuistossa?
”Meillä on ennakkomarkkinoissa alueella sijaitseva tontti, johon rakennamme yhdeksän townhousea vastaavanlaisella konseptilla kuin Asuntomessuillekin. Kehittämistä vaativat asiat on korjattu ja lisäksi lanseeraamme ”ulkoapäin valmis Jämerä” -konseptin tässä hankkeessa, eli laajennamme toimituslaajuuttamme pidemmälle.”

 

Millaisena näet alueen vetovoiman messujen jälkeen?
”Uskon että se pitää aikaisempien asuntomessualueiden tapaan arvonsa ja haluttavuutensa myös jatkossa.”

Alueen monipuolinen rakentaminen jatkuu, kun lisää townhouse-koteja, kerrostaloasuntoja ja omakotitaloja alkaa tänä vuonna nousta messukohteiden rinnalle messutoimintojen käytössä olleille tonteille. Kesän 2020 juhla-Asuntomessujen näyttämönä toimineelle Puustellinmetsän asuinalueelle on muuttamassa parin vuoden sisällä jopa toistatuhatta uutta asukasta messurakentajien naapureiksi.

Kokonaisuudessaan Rykmentinpuiston uusi asuinalue Tuusulan keskuksessa Hyrylässä on kaikkiaan yli 10 000 asukkaan koti tulevan vuosikymmenen aikana. Entinen varuskunta-alue muuttaa muotoaan moderniksi pienipiirteiseksi asuinalueeksi palvelujen äärellä. Varuskunnan perinne jää elämään kadun nimissä ja keskustan suojelluissa tiilikasarmeissa.

Tuusulan Rykmentinpuisto on raikas kyläkaupunki, jossa elävä kaupunkikeskus ja sen ympärille rakentuvat vehmaat puistokylät yhdistyvät. Se on paikka, jossa moderni arkkitehtuuri ja luonnon muovaama metsä kohtaavat.

 

Lisää tietoa

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaupunkipientalo

https://www.jamera.fi/rakentaminen/projektit-myytavana/tuusula-townhouse-ii/

https://www.rykmentinpuisto.fi/

 

Tähän liittyvät