Siirry sisältöön

10 toukokuun, 2024

Rykmentinpuiston keskiosan suunnitteluun voi nyt vaikuttaa

Hyrylässä sijaitsevan Rykmentinpuiston keskiosan suunnitteluun voi nyt vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville 30.5.−5.8.2024, ja asukastilaisuus pidetään 6.6.2024.

Rykmentinpuiston keskiosa on noin 112 hehtaarin suuruinen alue, joka sijaitsee Puustellinmetsän ja Puistokylän, Kulloontien (mt 148), Tuusulan itäväylän ja Sulan työpaikka-alueiden rajaamalla alueella. Keskiosan alueen ulkopuolella on voimassa olevat tai vireillä olevat asemakaavat, eli vaikuttamismahdollisuus koskee nyt Rykmentinpuiston keskiosan aluetta (merkitty karttaan) 

Ryke sijaintikuva

Rykmentinpuiston keskiosalle laaditaan yleissuunnitelma 

Rykmentinpuistossa on voimassa Rykmentinpuiston osayleiskaava. Keskiosan kohdalle laaditaan nyt yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmavaiheen jälkeen laaditaan rakentamista ohjaavat asemakaavat.  

Yleissuunnitelma ei ole kaava eikä sillä ole oikeusvaikutuksia, eikä yleissuunnitelman hyväksymisestä voi valittaa. Selvitysalueen maat ovat suurelta osin kunnan omistuksessa. 

Rakentaminen ja virkistysarvot sovitetaan yhteen 

Yleissuunnitelman avulla pyritään löytämään yhteinen näkemys alueen käytöstä, jotta asemakaavoituksessa voidaan edetä. Yleissuunnitelmassa tarkastellaan sitä, miten rakentaminen, katuverkko ja viheralueet sijoittuvat. Tavoitteena on säilyttää alueella riittävä, metsäinen viher- ja virkistysverkoston kokonaisuus ja siten turvata alueen virkistysarvot. 

Yleissuunnitelman alueella sijaitsevat Sammalkallio ja Onkakallio, Korpivuori ja osin Rykmentinvuori. Osayleiskaavassa alueelle on suunniteltu asuinrakentamista noin 200 000 – 253 000 k-m2, joka vastaa noin 3800 – 4 800 asukasta. Osayleiskaavassa on myös osoitettu alueita lähivirkistysalueiksi, retkeily- ja ulkoilualueeksi, ulkoilureittiyhteyksiksi sekä esimerkiksi työpaikka-alueeksi. Osaa Rykmentinvuoresta koskee jo Rykmentinpuiston yritysalueen asemakaava, jossa Sikokallion lakialueet ympäristöineen on osoitettu virkistysalueeksi. 

Näin Rykmentinpuiston keskiosien yleissuunnitelmaan voi vaikuttaa 

Rykmentinpuiston keskiosan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville 30.5.5.8.2024 väliselle ajalle Tuusulan kunnan verkkosivuille osoitteeseen tuusula.fi/kaavatvireilla sekä TuusInfon asiakaspalvelun tiloihin Hyrylän kirjastolla (Autoasemankatu 2). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää mielipiteen nähtävilläolon aikana, viimeistään 5.8.2024.

Rykmentinpuiston keskiosan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esitellään kaikille avoimessa asukasillassa torstaina 6.6.2024 kello 17.3019.30. Rykmentinpuiston ruokalassa osoitteessa Rykmentintie 48, 04300 Tuusula.  

Asukasillassa (6.6.2024) esitellään samalla myös Vihersiniverkostosuunnitelman (VISSI) osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, Tuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelman pohjoisosan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä Puistokylän asemakaavaehdotusta. 

Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelmaan liittyen on myös mahdollisuus osallistua erillisiin pienryhmäkeskustelutilaisuuksiin, jotka järjestetään maanantaina 10.6. kello 17.30–19.30 sekä torstaina 13.6. kello 12–14. Paikka ja ilmoittautumisohjeet kerrotaan myöhemmin.  

Osallistumis- ja arviointisunnitelman nähtävilläolon aikana 30.5.–5.8.2024 on auki myös karttakysely, jolla kerätään asukkaiden ja muiden virkistysalueiden käyttäjien havaintoja ja kokemuksia yleissuunnitelmatyön pohjaksi. Kyselyn linkki löytyy 30.5. alkaen yleissuunnitelman hankekortilta ja tuusula.fi/kaavatvireilla -sivulta.  

 

Lisätietoja yleissuunnitelmatyöstä antavat: 

Henna Lindström, 040 314 3513, henna.lindstrom@tuusula.fi 

Jouni Määttä, 040 040 314 2016jouni.maatta@tuusula.fi 

Tiia Niemelä, 040 314 3520, tiia.niemela@tuusula.fi

Tähän liittyvät