Siirry sisältöön

23 toukokuun, 2024

Ilmoittaudu mukaan − Erätauko-keskustelut Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelmasta

Rykmentinpuiston keskiosan yleispiirteinen suunnittelu on käynnistynyt. Haluamme selvittää, miten rakentaminen ja viheralueet voidaan sovittaa yhteen. Nyt on juuri oikea aika vaikuttaa. Rykmentinpuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään, miksi suunnitelma laaditaan, miten suunnitelma etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. OAS:ssa esitetään tavoitekuva, joka ei ole lopullinen suunnitelma.

Keräämme asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä 6.6. pidettävässä asukastilaisuudessa, Erätauko-keskusteluissa 10.6. ja 13.6. sekä sähköisen karttakyselyn avulla.  

Erätauko-keskustelut käydään 10.6. ja 13.6. kulttuuritalo Moniossa (Pataljoonantie 6, 04300 Tuusula). Erätauko-keskustelut ovat pienryhmäkeskusteluja, joissa jokainen voi tuoda esiin omia näkemyksiään ja kuulla muiden näkemyksiä ohjatussa dialogissa. Erätauko on tapa käydä rakentavaa keskustelua − mahdollisuus pysähtyä ja harkita erilaisia näkökulmia. 

Jokaiseen keskusteluun mahtuu 10 henkilöä, ja kumpanakin päivänä käydään 5 keskustelua. Mukaan mahtuu siis yhteensä 100 keskustelijaa.  

Rykmentinpuiston keskiosa on noin 112 hehtaarin suuruinen alue, joka sijaitsee Puustellinmetsän ja Puistokylän, Kulloontien (mt 148), Tuusulan itäväylän ja Sulan työpaikka-alueiden rajaamalla alueella. Keskiosan alueen ulkopuolella on voimassa olevat tai vireillä olevat asemakaavat, eli vaikuttamismahdollisuus koskee nyt Rykmentinpuiston keskiosan aluetta (merkitty karttaan). 

Ryke sijaintikuva

Yleissuunnitelman alueella sijaitsevat Sammalkallio ja Onkakallio, Korpivuori ja osin Rykmentinvuori. Osayleiskaavassa alueelle on suunniteltu asuinrakentamista noin 200 000 – 253 000 k-m2, joka vastaa noin 3800 – 4 800 asukasta. Osayleiskaavassa on myös osoitettu alueita lähivirkistysalueiksi, retkeily- ja ulkoilualueeksi, ulkoilureittiyhteyksiksi sekä esimerkiksi työpaikka-alueeksi. Osaa Rykmentinvuoresta koskee jo Rykmentinpuiston yritysalueen asemakaava, jossa Sikokallion lakialueet ympäristöineen on osoitettu virkistysalueeksi.   

Yleissuunnitelmatyöstä kerrotaan tarkemmin yleissuunnitelmatyön hankekortilla osoitteessa tuusula.fi/kaavatvireilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lisätään hankekortille 30.5. nähtävilläolon alkaessa. Erätauko-keskustelujen yhteenvedot lisätään hankekortille keskusteluiden jälkeen. Hankekorttiin päivitetään uusia selvityksiä ja materiaalia koko kaavatyön ajan. 

Ilmoittautumiset Erätauko-keskusteluihin: https://www.lyyti.fi/reg/rykmentipuisto  

Lisätietoja Erätauko-keskustelusta yhteisömanageri Katja Repolta (p. 040 314 3048, katja.repo@tuusula.fi) ja osoitteesta eratauko.fi. 

Tähän liittyvät