Siirry sisältöön

11 huhtikuun, 2024

Puistokylän kaavoitus etenee − luontoarvot huomioidaan Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelmassa

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 8.4.2024 Puistokylän asemakaavan muutosehdotuksen sekä lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet. Samalla kunnanhallitus päätti asettaa Puistokylän asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Asemakaava on nähtävillä touko-kesäkuun vaihteessa 30 päivää, ja siitä voi esittää muistutuksia ja lausuntoja. Nähtävilläolosta tiedotetaan erikseen kunnan nettisivuilla, Tuusula suunnittelee ja rakentaa uutiskirjeessä sekä Keski-Uusimaa lehdessä. 

Nyt kaavoitettavalle alueelle on tulossa pientalovaltaista asumista. Kerrostalovaltaisempaa asumista on jo Rykmentinpuiston muissa osissa, eikä sitä ole tarkoitus enää lisätä merkittävästi. 

Asuinrakennusten kerrosala on noin 51100 k-m2. Asuntokerrosala vastaa noin 1 000 asukasta. Omakotitontteja ehdotuksessa on 67 kappaletta, ja niiden pinta-ala on keskimäärin 612 m2 ja rakennusoikeus keskimäärin 200 k-m2. Rakennukset ovat pääosin puurunkoisia, ja julkisivumateriaalina on puu. Korttelit ovat metsäisen viheralueen ympäröimiä. 

Kunnan teettämän selvityksen mukaan Puistokylän alueen rakentaminen ei estä ampumahiihtostadionin käytön jatkumista. Korttelirakennetta on kaavoituksen edetessä siirretty kauemmaksi Sikokalliolle johtavasta ladusta, ja korttelit sijoittuvat aikaisempaa enemmän alueelle, joka on jo kulunutta.  

Suunnitelma perustuu kattaviin ja turvallisiin virkistyksen ja jalankulun sekä pyöräilyn reitteihin, jotka kytkeytyvät ympäröiviin verkostoihin ja liittävät yhteen muun muassa Rykmentinpuiston viheralueet ja urheilukeskuksen. Latuyhteyksiä on tarkoitus parantaa hiihtosilloilla. Suunnitelma sijoittuu osittain tärkeän pohjavesialueen päälle, jonka seurauksena hulevesien käsittelyyn ja imeytykseen on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Rykmentinpuiston luonto- ja virkistysmahdollisuudet katsotaan yleissuunnitelmassa 

Puistokylän alue on osa laajempaa Rykmentinpuiston aluetta Hyrylässä. Koko Rykmentinpuiston alueen suuruus on 480 hehtaaria, joka tarkoittaa noin 5 x 1 kilometrin kokoista aluetta. 

Rykmentinpuistossa on voimassa oleva osayleiskaava. Rykmentinpuiston keskiosa on metsäistä aluetta ja ulkoilumaastoa. Keskiosia ei ole suunniteltu osayleiskaavatyön valmistuttua.  

Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelma tulee valmisteluun kesäkuun alussa ja siitä järjestetään asukastilaisuus 6.6. Hyrylässä. Yleissuunnitelmassa tarkastellaan Rykmentinpuiston alueen luonto- ja virkistysalueita laajana kokonaisuutena yhteistyössä asukkaiden kanssa. Tavoitteena on, että yleissuunnitelmaluonnos tulee nähtäville vielä 2024. 

 

Lisätiedot: 

Jouni Määttä, projektipäällikkö, jouni.maatta@tuusula.fi 

Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi  

Tähän liittyvät