Siirry sisältöön

17 tammikuun, 2018

Monion asemakaava sai lainvoiman

Tuusulan kunnanvaltuuston 13.11 hyväksymä Monion asemakaava-alue sain lainvoiman. Rykmentinpuiston tuorein hyväksytty asemakaava kattaa uuden Monio-rakennuksen alueen ympäristöineen. Monion asemakaava-alue on osa Rykmentinpuiston keskusta. Alue sijoittuu keskuksen lounaispuolelle rajaten Varuskunnanaukiota. Monion koulukeskus jatkaa julkisten– ja toimitilarakennusten sarjaa Tuusulanväylän varressa. Kaava muodostaa Rykmentinpuistolle ja sen keskukselle eteläisen katuyhteyden Tuusulanväylälle.

Monion asemakaavan havainnekuva

Monion asemakaavan havainnekuva

Monion asemakaava-alueen laajuus on noin 5,9 hehtaaria. Alue voidaan toteuttaa vaiheittain niin, että kokonaisuus on toimiva, tasokas ja mahdollisimman valmis jokaisessa vaiheessa. Lähtökohtana on muodostaa miellyttävää ja inhimillisen mittakaavan asuinympäristöä. Asemakaavalla muodostuu kerrosalaa noin 56 600 k-m2, joka sisältää keskustatoimintoja, asumista, sekä alueen tarvitsemia yksityisiä ja julkisia palveluja. Asuntoker-rosala vastaa noin 750 asukasta. Lisäksi muodostuu viheralueita ja katu- ja muita liikennealueita. Kokonaismitoitus tällä kaava-alueella vastaa likimain aluetehokkuutta 1,0.

Lisätietoja:

Asemakaava-arkkitehti Jouni Määttä

puh: 040 314 2016, jouni.maatta@tuusula.fi

Hyväksymispäätös ja asemakaavadokumentit liitteineen

Monio-hankkeen sivut

 

Tähän liittyvät