Siirry sisältöön

17 lokakuun, 2016

Rykmentinpuiston keskustan kaavaehdotus käsittelyssä

Rykmentinpuiston keskustan kaavaehdotuksen valmistelu on saatu valmiiksi. Ehdotusta on jo käsitelty kuntakehityslautakunnassa ja tänään 17.10 asiaa käsitellään kunnanhallituksessa. – Rykmentinpuiston keskustan suunnitteluilla oleva alue kytkee Puustellinmetsän  Hyrylän keskustaan, ja siten tiivistää yhdyskuntarakennetta. Asemakaava myös mahdollistaa kävelykeskustan syntymisen ja tuo alueelle lisää kaivattuja palveluita,  asemakaava-arkkitehti Jouni Määttä toteaa.

Rykmentinpuiston keskustan asemakaavaa laadittaessa on pyritty toteutuskelpoiseen suunnitelmaan. – Kaavaa on valmistelu yhdessä kumppanien kanssa, ja toteuttajien on tarkoitus käynnistää rakentaminen heti kun suunnitelmat sen vain mahdollistavat. Koko kaava-alueen toteutuminen on kuitenkin vie vuosia, ja tästä johtuen aluetta tullaan rakentamaan suunnitellusti osakokonaisuuksina, projektipäällikkö Tuomo Sipilä jatkaa.

Ilmakuva kaakosta

Ilmakuva kaakosta

 

Reilun 27 hehtaarin kokoinen suunnittelualue sijoittuu Hyrylän nykykeskustan itäpuolelle. Asemakaavalla muodostuu kerrosalaa noin 176 500 k-m2, joka sisältää keskustatoimintoja, asumista, sekä alueen tarvitsemia yksityisiä ja julkisia palveluja. Asuntokerrosala vastaa noin 2500 asukasta. Lisäksi muodostuu viheralueita ja katu- ja muita liikennealueita. Kokonaismitoitus vastaa likimain aluetehokkuutta 0,7.

Alueen suunnitelmista ollaan laatimassa selainpohjaista kyselyä, jolla suunnitelmia voi kommentoida. Lisäksi virallisia muistutuksia ja lausuntoja kaavasta voi antaa, kun kaava on laitettu nähtäville.

Dokumentteja:

Kaavakartta-ja-määräykset

Havainnekuva keskus

Kaavaselostus keskus

Lisätietoja;

Asemakaava-arkkitehti Jouni Määttä, puh: 040 314 2016

Projektipäällikkö Tuomo Sipilä, puh: 040 314 3017

Tähän liittyvät