Siirry sisältöön

29 huhtikuun, 2015

Senaatti ja Tuusula sopivat Rykmentinpuiston maankäytöstä

Senaatti-kiinteistöt ja Tuusulan kunta ovat tehneet aiesopimuksen Rykmentinpuiston eli entisen varuskunta-alueen tulevasta maankäytöstä. Sopimuksessa sovitaan siitä, miten rakennusoikeudet ja tulevat tontinmyyntitulot jaetaan Senaatti-kiinteistöjen ja Tuusulan kunnan kesken Rykmentinpuiston maankäyttösopimusalueella. Lisäksi tavoitteena on, että Tuusulan kunta ostaa Senaatti-kiinteistöiltä noin 60 ha:n Sikokallion alueen, kun puolustusvoimien käyttö alueella on päättynyt, ja Ilmatorjuntamuseon alueen.

Sopimuksen mukaan Rykmentinpuiston maankäyttösopimusalueella on tulevaa rakennusoikeutta noin 259 400 k-m2. Alueelta arvioidaan saatavan tontinmyyntituloja noin 65 milj. euroa, josta Tuusulan kunnan sopimuskorvausosuus on hieman yli puolet eli noin 35 milj. euroa. Lisäksi kunnan tarkoituksena on ostaa puolustusvoimilta vapautuva Sikokallion alue 3,06 milj. eurolla ja Ilmatorjuntamuseon alue rakennuksineen 420 000 eurolla.

Sopimus allekirjoitettiin 29.4. Tuusulan kunnanhallitus käsittelee sopimusta 4.5. ja valtuusto päättää asiasta 11.5. Lopulliset kiinteistökaupat edellyttävät Senaatti-kiinteistöjen hallituksen hyväksynnän.

– Rykmentinpuiston kehittämisessä on nyt tie auki, kun saimme solmittua sopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Rykmentinpuisto tulee kokonaisuutena olemaan erittäin merkittävä kehitystekijä Tuusulalle, ja tulemme panostamaan voimakkaasti sen eteenpäin viemiseen, Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivu sanoo. – Nyt lähdemme vauhdilla yhdessä Tuusulan kunnan kanssa kehittämään vanhaa varuskunta-aluetta uuteen käyttötarkoitukseen, toteaa Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja Jari Sarjo.

Osapuolet ovat vuonna 2007 tehneet yhteistyösopimuksen entisestä varuskunta-alueesta. Lisäksi Tuusulan kunta on vuonna 2008 ostanut Senaatti-kiinteistöiltä noin 145 ha:n alueen Rykmentinpuistosta.

Rykmentinpuiston pinta-ala on noin 480 ha ja aluetta suunnitellaan noin 15 000 asukkaalle. Alueen kokonaiskerrosala on noin miljoona kerrosneliömetriä. Rykmentinpuiston myötä Hyrylän ja Keravan taajamarakenteet kasvavat yhteen.

Rykmentinpuiston suunnitelmat pitkällä

Senaatti-kiinteistöt ja Tuusulan kunta ovat jo yhteistyössä kaavoittaneet Rykmentinpuistoa. Alueen osayleiskaava valmistui 2012. Ensimmäinen asemakaavaluonnos oli nähtävillä viime vuonna. Kaavaa viedään eteenpäin pienempinä osa-alueina, joista ensimmäisenä valmistuu Puustellinmetsän alue. Samanaikaisesti valmistellaan kaavaa Tuusulan uimahallin ympäristössä.

Rykmentinpuistossa on vireillä useita hankkeita. Alueelle suunnitellaan kauppa- ja liikekeskusta. Tuusulan kunta hakee Puustellinmetsän alueelle asuntomessuja vuodeksi 2020. Rykmentinpuistoon suunnitellaan myös hyvinvointipalvelukeskusta, jossa yhdistyy erilaisia ikäihmisille tarkoitettuja asumismuotoja ja palveluita. Alueelle kaavaillaan myös lukiota ja seurakuntakeskusta. Rykmentinpuiston energiaratkaisusta on helmikuussa tehty aiesopimus Keravan Energian kanssa.

Kartta Rykmentinpuiston maankäyttösopimusalueesta ja kiinteistökauppa-alueista 29.4.2015 (pdf)

Kartta Tuusulan kunnan maanomistuksesta Rykmentinpuiston alueella (pdf)

Tähän liittyvät