Siirry sisältöön

23 lokakuun, 2014

Rykmentinpuiston osayleiskaavan voimaantulo

Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi Rykmentinpuiston osayleiskaavan 7.5.2012 § 48. Helsingin hallinto-oikeus päätti 12.6.2013 hylätä valitukset, jotka oli tehty valtuuston hyväksymispäätöksestä. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyt jatkovalitukset päätöksellään 13.10.2014 muilta osin, mutta kumonnut Finavia Oyj:n valituksesta kunnanvaltuuston ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset päätökseen liitettyyn karttaan merkittyjen AP- ja A-2 alueiden osalta.

Osayleiskaava tulee voimaan lukuun ottamatta alueen itäosan kumottuja AP- ja A-2-alueita. Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa KHO:n nettisivuilla.

Lisätietoja

  • kaavoituspäällikkö Asko Honkanen p. 040 314 2012
  • asemakaava-arkkitehti Jouni Määttä p. 040 314 2016

Tähän liittyvät