Siirry sisältöön

23 syyskuun, 2014

Rykmentinpuisto mukana FinSolar-tutkimushankkeessa

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on aloittanut yhteistyössä yli 40 yritys- ja kuntakumppanin, Tuusulan kunta mukaanlukien, kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on vauhdittaa Suomen aurinkoenergiamarkkinoita. Hankkeessa edistetään alan yritysten kotimarkkinoita, kasvua ja vientiä.Aurinkoenergia on maailmalla voimakkaasti kasvava uusiutuvan energian tuotantomuoto, joka sopii myös hyvin osaksi suomalaista energiapalettia. Kotimaisten yritysten aktiivisuudesta huolimatta alan kasvu on kuitenkin ollut Suomessa verrattain hidasta.

Projektin vastuullinen johtaja, energia- ja innovaatiojohtamisen professori Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta: ”Tavoitteemme on, että hankkeella saadaan aikaan kunnollinen sysäys alan liiketoiminnan kehittymiseksi. Kansainvälisesti hajautetut energiajärjestelmät ovat voimakkaasti kasvava ala, jossa suomalaisella osaamisella on paljon mahdollisuuksia. Nyt kuitenkin vienti kangertelee, koska kotimarkkinat kehittyvät liian hitaasti ja vientirahoitusta on vaikea saada. Nykymaailmassa yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittäminen ei enää riitä, vaan mukaan tarvitaan kaikki yhteiskunnan osapuolet: yritykset, viranomaiset, poliittiset päättäjät ja kansalaiset.”

Suomessa tarvitaan eri osapuolten yhteisponnistusta sellaisten toimintamallien kehittämiseksi, joiden avulla nykyisiä markkinakasvun esteitä voidaan ratkaisevasti madaltaa. Aalto-yliopiston koordinoimassa hankkeessa luodaan yhteiskehittelynä asiantuntijoiden, suomalaisyritysten sekä julkisten toimijoiden kesken uusia yhteistyö- ja rahoitusmalleja konkreettisiin investointikohteisiin. Hankkeen yhtenä casena toimii Rykmentinpuisto. Rykmentinpuiston alustava case-kuvaus on seuraavanlainen: ”Rykmentinpuiston aukion päällysteeksi on kaavailtu älykästä aurinkopaneelikenttää, joka voisi toimia samalla esimerkiksi mainostauluna ja/tai opasteena. Keississä tarkastellaan, millaisella teknologisella ratkaisulla sekä investointi- ja rahoitusmallilla idea voitaisiin saada toteutumaan. Lähtökohtana on hyödyntää joukkorahoitusta ja PPP-mallia, jossa toimijoina ovat kunta, energiayhtiö, asukkaat, yritykset ja yhdistykset. Casessa tarkastallaan, miten mainosmyynnin avulla aurinkopaneelikentän kannattavuutta saataisiin parannettua sekä laaditaan tiekartta/toteutuspolku joukkorahoituskokeilua varten.”

Hankkeessa ideoita haetaan parhaista kansainvälisistä malleista. Lisäksi projektissa tunnistetaan markkinoiden kasvua hidastavia hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä. Tutkimusprojektissa hyödynnetään käytäntö- ja käyttäjälähtöisiä menetelmiä toimintaympäristön haasteiden tunnistamiseksi sekä dialogimenetelmiä ratkaisujen edistämiseksi. Kaikki keskeiset tahot kutsutaan mukaan vuoropuheluun.

Markkinoiden luominen aurinkoenergialiiketoiminnalle -hanketta rahoittaa Tekes ja se kestää vuoden 2015 loppuun. Hankkeen tapahtumia ja tuloksia voi seurata verkkosivuilla osoitteessa laica.fi/finsolar-hanke.

Lisätietoja

Projektiasiamies, Tuomo Sipilä, tuomo.sipila(at)tuusula.fi, puh: 040 314 3017
Energia-asiantuntija, Anna-Maria Rauhala, anna-maria.rauhala(at)tuusula.fi, puh: 040 314 2244

Tähän liittyvät