Siirry sisältöön

11 kesäkuun, 2012

Rykmentinpuistolle hyvä arvosana kyselyssä

Tuusulan entiselle varuskunta-alueelle rakentuva Rykmentinpuisto kiinnostaa etenkin pientaloasujia. Alueesta toivotaan kuitenkin monipuolista niin asukas- kuin palvelurakenteen osalta. Rykmentinpuiston suunnitelmat saivat nettikyselyyn vastanneilta hyvän kokonaisarvosanan.

Rykmentinpuiston verkkokyselyn antia esiteltiin kuntalaisille asukasillassa kunnantalon valtuustosalissa keskiviikkona 6.6. Kevään aikana toteutetussa kyselyssä mielipiteensä Rykmentinpuiston suunnitteluun kävi antamassa lähes 900 vastaajaa.

Kyselyssä Rykmentinpuiston suunnitelmia esiteltiin havainnekuvien avulla, joita vastaajat pääsivät kommentoimaan. Kyselystä muodostui varsinainen toiveiden tynnyri; alueelle toivottiin sijoitettavaksi muun muassa puistoa eläkeläisille, koirien ulkoilualueita, ruusutarhaa sekä kahviloita ja ravintoloita, jopa yökerhoa. Kokonaisarvosanaksi suunnitelmille vastaajat antoivat vahvan nelosen eli hyvän (asteikko 1 huono, 5 erittäin hyvä).

Lähipalvelut ja vihreys kiinnostivat

Valtaosa kyselyyn vastanneista oli Tuusulasta tai lähialuilta. Suurin vastaajaryhmä olivat keski-ikäiset naiset, mutta vastaajien joukossa oli ilahduttavan paljon ikähajontaa. Asumismuodoista omakotiasuminen kiinnosti selkeästi eniten. Yli 60 % ilmoitti toiveeksi omakotitalon. Iso osa vastaajista, 59 %, kertoi olevansa kiinnostunut muuttamaan Rykmentinpuistoon.

Kyselyyn vastanneet arvostivat lähipalveluita ja virkistysalueita. Luonnossa liikkumisen lisäksi riittävät ja lähellä sijaitsevat parkkipaikat koettiin tärkeiksi. Monipuolista asukasrakennetta ja rauhallista ympäristöä arvostettiin myös.

Vastaajat antoivat kehuja etenkin keskusta-alueen nivoutumisesta osaksi Hyrylän nykyistä keskustaa, palvelutarjonnasta sekä kukkulakylistä ja viheralueista. Kerrostaloalueet nähtiin tarpeellisina, mutta niistä ei saa vastaajien mielestä muodostua liian lähiömäisiä. Aktiviteettien riittävyys alueella huolestutti vastaajia.

Rykmentinpuisto on osa kokonaisuutta

Asukasillassa keskustelua virisi muun muassa liikennejärjestelyistä. Paikalla olijat toivoivat panostusta Rykmentinpuiston sisällä kulkeviin kevyen liikenteen väyliin. Myös alueelta ulospäin johtavat tiet ja niiden kapasiteetti sekä joukkoliikenne koettiin tärkeiksi. Esimerkiksi kulkuyhteydet Keravan asemille tulee varmistaa.

Rykmentinpuiston aluetta suunnitellaan yhtä aikaisesti keskustan yleissuunnitelman sekä kaupallisen suunnitelman kanssa.

– Rykmentinpuisto on vain yksi osa kokonaisuutta, joskin erittäin tärkeä Tuusulan tulevaisuuden kannalta, projektiasiamies Tuomo Sipilä muistutti asukasillassa.

Uusi yli 10 000 asukkaan alue rakentuu kokonaisuudessa pitkällä, 20–30 vuoden tähtäimellä. Tarkoitus on rakentaa alue valmiiksi vaiheittain, jolloin vielä rakentamattomien alueiden suunnitelmia voidaan tarpeen mukaan päivittää vastaamaan paremmin ajan henkeä ja asukkaiden tarpeita.

Helsingin seudulla on useita isoja asuinaluehankkeita, jotka kilpailevat asukkaista Rykmentinpuiston kanssa. Maakuntakaavassa varaudutaan siihen, että asukasmäärä Uudellamaalla kasvaa edelleen lähivuosikymmenien aikana, joten uutta asumistuotantoa tarvitaan.

– Rykmentinpuisto tarjoaa monipuolista asumista ja palveluita hyvällä paikalla Tuusulan keskustassa. Luonnonläheistä ja hyvää asumista kaipaaville se tulee olemaan hyvä vaihtoehto, Sipilä toteaa.

Lisätietoja
projektiasiamies Tuomo Sipilä, p. 040 314 3017 (kyselyyn liittyvät yhteydenotot)
projektipäällikkö Kalervo Lankinen, p. 040 314 2013

Tähän liittyvät