Siirry sisältöön

30 toukokuun, 2008

”Misto” voitti Hyrylän varuskunta-alueen suunnittelukilpailun

Senaatti-kiinteistöt ja Tuusulan kunta ovat järjestäneet suunnittelukilpailun arkkitehtitoimistoille Tuusulan Varuskunta-alueen suunnittelemiseksi. Suunnittelukilpailun voittajat julkistettiin perjantaina 30.5.2008. Ensimmäisen palkinnon eli 15 000 € kilpailussa voitti ehdotus nimimerkillä ”Misto”.

Nimimerkin takana on Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja tiimiin kuuluvat Jussi Murole arkkitehti SAFA, Daniel Bruun arkkitehti SAFA, Tuomas Seppänen, arkkitehti SAFA, Juho Manka, arkkitehti SAFA, Matti Jääskö arkkit.yo, Anna Sirola, arkkit.yo, Teemu Seppänen, arkkit.yo, Miina Vuorinen, arkkitehti SAFA, Grete Terho, arkkit.yo, Pentti Murole prof. MSc WSP Finland sekä Jukka Syvälahti WSP Finland.

Kilpailun palkintolautakunnan mukaan voittanut ehdotus käyttää hyväkseen koko kilpailualuetta luoden tasapainoisen, tulevaisuuteen tähtäävän puistokaupunkikokonaisuuden. Koko nykyinen keskustan ydinalue on pyritty saamaan mukaan tarkasteluun. Erityisen ansiokkaana palkintolautakunta pitää tiiviimmän asuinrakentamisen tuomista myös kilpailualueen keskiosiin, sitä palvelevien puistokatujen varsille sekä pääristeysten ympäristöön. Palkintolautakunnan mukaan korttelialueita on jatkossa tarpeen vielä jonkin verran tiivistää ja täten laajentaa luonnontilaan jätettäviä alueita. Ehdotuksen ansiona ovat myös lukuisat eri korttelityypit, jotka antavat mahdollisuuden poikkeuksellisen rikkaaseen asuntotyyppikirjoon. Pientaloalueet muodostavat selkeitä yksiköitä, joiden puitteissa käytettävissä oleva asuntotyyppien kirjo on käytännössä rajaton. Esitetyllä konseptilla on sekä keskusta-alueelle että pientalovaltaisiin asuntokortteleihin luotavissa vahva oma identiteettinsä ja Hyrylälle sopiva paikan henki.

Kunniamaininta ehdotukselle ”Aikamatka”

Lisäksi palkintolautakunta myönsi kunniamaininnan ja 5.000 € ehdotukselle ”Aikamatka” johdonmukaisesti luonnon lähtökohtien ehdoilla laaditusta ehdotuksesta. Nimimerkin takana on tekijäryhmä Avaus (arkkitehtiylioppilas Niilo Ikonen, arkkitehtiylioppilas Hossam Hewidy, tekniikan ylioppilas Emmi Sihvonen, arkkitehtiylioppilas Pauli Siponen, arkkitehtiylioppilas Jonna Taegen) ja Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA sekä asiantuntijat: Heidi Saaristo, maisema-arkkitehti, MARK, Mona Schalin, arkkitehti SAFA, Paula Siitonen, filosofian tohtori ja Björn Silfverberg, DI.

Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen. Kaikissa ehdotuksissa on yksittäisiä ansioita, jotka voidaan mahdollisesti huomioida osayleiskaava- ja asemakaavatyön aikana.

Kaikki kilpailuehdotukset asetettiin suunnittelukilpailun tulostenjulkistamistilaisuuden ajaksi esille Tuusulan kunnantalon valtuustosaliin. Tilaisuuden jälkeen ”Misto” ja ”Aikamatka” siirrettiin kunnantalon sisäänkäynnin viereen ja muut ehdotukset jäävät nähtäviksi valtuustosaliin.

Kutsukilpailun tarkoituksena oli löytää 260 hehtaarin alueelle yleis- ja asemakaavoituksen pohjaksi korkeatasoinen maankäytön yleissuunnitelma noin 10 000 – 15 000 asukkaan asuinalueelle. Lisäksi kilpailun tarkoituksena oli löytää sekä Tuusulan keskustaa lähellä olevalle aikaisemmalle kasarmialueelle yksityiskohtainen täydennysrakennussuunnitelma, jossa on säilytettävien ja suojeltavien rakennusten käyttösuunnitelmat. Tuusulan kunnan kaavapäällikkö Kaija Hapuoja toteaa tyytyväisenä, että kilpailutyöt toivat monipuolisia ratkaisuja varuskunta-alueen kehittämiseksi.

Kilpailulla suuri merkitys Tuusulan kehittämiselle

”Suunnittelukilpailu on monella tavalla merkittävä. Varuskunta-alueesta tulee valmistuttuaan merkittävän kokoinen asuntoalue Helsingin seudulle. Tuusulan kunnan tulevaisuuden kannalta sillä on suuri merkitys, sillä alueen rakentamisen myötä Tuusulasta tulee suurin kunta Keski-Uudellamaalla. Jatkosuunnitteluun ja palvelurakentamiseen onkin panostettava paljon. Lisäksi osayleiskaava- ja asemakaavasuunnitteluun on lähdettävä heti. Olen tyytyväinen, että Senaatti-kiinteistöt on ollut hankkeessa kumppaninamme. Varuskunta-alueen suunnittelukilpailulla vastaamme Helsingin seudun asuntopoliittisen aiesopimuksen haasteisiin”, sanoo Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivu.

Vanhan ja uuden yhteensovittaminen tavoitteena

”Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on koko pääkaupunkiseudun tarpeita palvelevan tonttitarjonnan lisääminen ja asuntorakentamisen edistäminen mm. valtiolle tarpeetonta kiinteistökantaa kehittämällä. Yhteiskuntavastuullisen toimintatapamme mukaisesti tavoitteena on myös edellytysten luominen ekologisesti kestävälle rakennetulle ympäristölle, tyhjiksi jääneiden rakennusten uudelleen käytön edistäminen suojelutavoitteita noudattaen sekä laadukkaat ja innovatiiviset maankäyttöratkaisut. Suunnittelukilpailun tulos näyttää luovan hyvät mahdollisuudet näiden tavoitteiden toteutumiselle”, toteaa johtaja Jari Panhelainen.

Palkintolautakunta

Tuusulan kunnan nimeäminä:

 • Hannu Joensivu, kunnanjohtaja, puheenjohtaja
 • Kaija Hapuoja, kaavapäällikkö
 • Janne Leivo, kunnanhallituksen puheenjohtaja
 • Päivö Kuusisto, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
 • Jaakko Torppa, kaavoituslautakunnan puheenjohtaja Senaatti-kiinteistöjen nimeäminä:
 • Heikki Laitakari, johtaja
 • Jari Panhelainen, johtaja
 • Erkki Aho, arkkitehti SAFA, varapuheenjohtaja
 • Karl Gädda, arkkitehti SAFA, johtava asiantuntija

Kilpailun järjestäjien yhteisesti nimeämänä

 • Jyrki Tiensuu, arkkitehti SAFA, sihteeri

Suomen Arkkitehtiliiton kilpailutoimikunnan nimeämänä

 • Hennu Kjisik, arkkitehti SAFA

Tähän liittyvät