Siirry sisältöön

27 tammikuun, 2020

Rykmentinpuiston virkistyskäyttö monipuolistuu asuntorakentamisen myötä

Tuusulan kunta käynnisti maaliskuussa 2019 Rykmentinpuiston reittien ja virkistyskäytön suunnittelun. Keskeisellä paikalla Hyrylän keskustassa sijainneen entisen Helsingin ilmatorjuntarykmentin luonnontilaiset harjoitusmetsät ovat muodostuneet suosituksi virkistysalueeksi varuskunnan toimintojen päätymisen jälkeen. Rykmentinpuiston asuntorakentamisen edetessä asukkaiden virkistyskäyttöön suunnitellaan uusia alueita Rykmentinpuistossa ja säilytetään osin vanhoja. Ulkoilu ja liikkuminen alueella mahdollistetaan rakentumisen eri vaiheissa.

Alueen virkistyskäytön odotetaan kasvavan huomattavasti. Tulevina vuosikymmeninä Rykmentinpuistoon rakentuu koti jopa 15 000 ihmiselle. Uusille asukkaille ja nykyisille käyttäjille halutaan tarjota monipuolinen virkistysympäristö sovittamalla yhteen metsän hienovaraiset helmet, rakennetut puistokäytävät ja nykyinen reittiverkosto.

Reittejä lähiliikkumiseen seikkailijalle, retkeilijälle, virkistäytyjälle ja liikkujalle

Reittiverkoston ja virkistyskäytön suunnittelu nostaa esiin alueen ominaispiirteitä, kuten vanhan kasarmialueen kulttuurihistoriaa, lähiluonnon virkistyskohteita ja viihtyisää asuinympäristöä. Alueella olevia avoimia alueita, esimerkiksi vanhoja ampumaratoja, on mahdollista muuttaa esimerkiksi pelikentiksi, jolloin alueella ennenkin ollut toiminnallisuus säilyy.

Toisille käyttäjille huolletut reitit, laadukas valaistus ja sopivin etäisyyksin sijoitellut penkit ovat tärkeitä, kun toinen viihtyy luonnontilaisessa metsässä marjastaen tai maastopyöräillen. Jatkossa Rykmentinpuisto tarjoaakin erilaisille käyttäjäryhmille monipuoliseen ulkoiluun houkuttelevan reittiverkoston, joka mahdollistaa lähiluonnossa liikkumisen samanaikaisesti niin kävelijöille, pyöräilijöille, lenkkeilijöille kuin hiihtäjille. Suunnitelmassa on huomioitu lisäksi erityisesti virkistysalueiden nykyiset käyttäjät, joiden ulkoilu alueella mahdollistetaan jatkossakin.

Uusi ja vanha virkistysreitistö nivoutuu yhteen alueen asuntorakentamisen edetessä ensin Rykmentinpuiston keskuksen ja Puustellinmetsään parhaillaan rakentuvan asuntomessualueen väliin sijoittuvalla kaavoitetulla osuudella.

 

Lisätietoja

Jouni Määttä, asemakaava-arkkitehti, Tuusulan kunta, p. 040 314 2016, jouni.maatta(at)tuusula.fi

Tuomo Sipilä, ohjelmapäällikkö, Tuusulan kunta, p. 040 314 3017, tuomo.sipila(at)tuusula.fi

Suunnitelman laati kevään 2019 aikana Ramboll Finland Oy Tuusulan kunnan toimeksiannosta.
Linkki suunnitelmaan:
https://arcg.is/a1OPD

Tähän liittyvät