Siirry sisältöön

30 tammikuun, 2019

Rykmentinpuiston reittien ja virkistysalueiden suunnitelmalle haetaan tekijää

Rykmentinpuiston reittien ja virkistysalueiden suunnittelulle haetaan tekijää. Rykmentinpuistoon on mahdollista rakentaa laadukkaita liikkumista edistäviä palveluita. Luonnonläheisyys ja laadukkaat ulkoilun sekä liikkumisen palvelut ovat merkittävä erottautumistekijä, jotka huomioidaan aluetta kehitettäessä.

Ulkoilureitit ja luonnossa liikkuminen ovat kuntalaisen arkiliikunnan ja luontaisen liikkumisen
keskiössä. Valtakunnallisten liikuntasuositusten mukaan liikuntapaikkoja tulee kehittää, rakentaa
ja varustaa siten, että ne ovat sijainniltaan helposti saavutettavissa ja hyvien kulkuyhteyksien
päässä

Rykmetinpuiston osayleiskaavan reittiluonnoksia

Rykmentinpuiston osayleiskaavan reittiluonnoksia

Monipuoliset ulkoliikuntapaikat ja kevyen liikenteen väylät mahdollistavat omatoimisen liikunnan
harrastamisen. Ulkoilureittien verkostot, kuten valaistut kunto- ja luontopolut sekä hiihtoladut ovat
kuntalaisten ahkerassa käytössä ikään katsomatta. Hiihtolatujen kunnossapitoon kiinnitetään
kunnissa parhaimmillaan erityistä huomiota ja niitä ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan
yhteistyössä lähikuntien kanssa. Liikkuminen tehdään mahdolliseksi kaikille, monilla eri tavoilla
vuodenajasta riippumatta. Kun talvisin hiihtokansa valloittaa pääosan liikuntareiteistä, ovat
kevyenliikenteen väylät ja muut kävelylenkkeilyyn soveltuvat alueet kuntalaisten käytössä.

Tarjouspyyntöasiakirja löytyy täältä. Tavoitteena on, että suunnitelma valmistuisi kevään aikana.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Tuomo Sipilä, puh: 040 314 3017

tuomo.sipila(at)tuusula.fi

Tähän liittyvät