Yhteistyössä

kuntalaisia kuunnellen

Rykmentinpuistoa ei suunnitella tynnyrissä, vaan pyrkimyksenä on avoimella vuorovaikutuksella saada kaikki alueesta kiinnostuneet mukaan ideoimaan aluetta. Uskomme, että näin toimimalla luomme paremmat edellytykset kestävän asuinalueen syntymiselle. Koko alueen tarkempaa suunnittelua ohjaa lainvoimainen osayleiskaava. Alueen tarkempaa suunnittelua tehdään asemakaavoin. Ensimmäisenä asemakaavoitetaan keskusta-aluetta sekä Puustellinmetsää.

Rykmentinpuiston suunnittelu on kuitenkin paljon muutakin kuin vain kaavatyötä. Esimerkiksi energiaratkaisua, palveluita, virkistystä ja ulkotaidetta varten tehdään paljon erilaista suunnittelua. Projektin etenemisen vaiheita voit tarkastella aikajanalta.

Rykmentinpuiston osayleiskaava

Osayleiskaava on yleispiirteinen maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen suunnitelma, jossa esitetään keskustamaisia toimintoja, asumuspainotteisia alueita, viher- ja virkistysalueita, liikenneverkko ja teknisen huollon tarvitsemat verkostot. Osayleiskaava ohjaa myös asemakaavoituksen suunnittelua ja laatimista.

Rykmentinpuiston osayleiskaava on lainvoimainen ja tarjoaa mahdollisuuksia kehittää alueesta monipuolisen, kukoistavan asuinalueen  monipuolisine palveluineen.

Lisätietoja: Rykmentinpuiston osa-yleiskaavan voimaantulo

Rykmentinpuiston I asemakaava

Rykmentinpuiston ensimmäinen asemakaava-alue on kooltaan suuri, noin 150 hehtaaria ja mahdollistaa kodin noin 9000 asukkaalle. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnokset olivat nähtävillä keväällä 2014. Kaava-aineisto löytyy kokonaisuudessaan liiteasiakirjoista. Tällä alueella on jo kolme lainvoimaista asemaakaavaa, jotka kattavat Puustellinmetsän, Rykmentinpuiston keskuksen ja tulevan Monio-rakennuksen alueet. Lisätietoa Puustellinmetsästä löytyy alueen omilta alasivuilta.

pehmogis

Kerro ideasi Rykmentinpuiston kehittämiseksi

Rykmentinpuisto on ollut edelläkävijä avoimen vuorovaikutuksen ja osallistamisen saralla. Alueesta kiinnostuneita kuntalaisia sekä mahdollisia tulevaisuuden rykmentinpuistolaisia on osallistettu ja tullaan osallistamaan jatkossakin alueen suunnitteluun selainpohjaisella PehmoGis-työkalulla. Kyselyn tuloksia ja ideoita on käytetty hyväksi suunnittelussa. Ensimmäinen kysely toteutettiin osayleiskaavavaiheessa alkukesästä 2012. Seuraavan kerran kysely avattiin ensimmäisen asemakaavaluonnoksen valmistuttua keväällä 2014. Kolmas kysely pidettiin Puustellinmetsän alueen suunnitelmista 2016.

pdf-pehmogis-2012

Osayleiskaavan Pehmogis-kyselyn raportti alkukesä 2012, PDF

pdf-pehmogis-2014

Ensimmäisen asemakaavaluonnoksen    PehmoGis-kyselyn raportti kevät 2014, PDF

Puustellinmetsä_kansi

Uskomme, että yhdessä suunnitellen ja toteuttaen pääsemme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Rykmentinpuistossa on tulevaisuus – seuraa siis uutisiamme ja tartu tilaisuuteen.