Rykmentinpuiston keskus

Alkava hankkeet

Rykmentinpuiston keskuksesta tulee koko Rykmentinpuiston alueen sydän. Varuskunta-alueen omaleimainen historia, kattavat lähipalvelut ja upea luonto tekevät Rykmentinpuiston keskuksesta ainutlaatuisen ja houkuttelevan kohteen. Sinne kaavoitettu moderni liikekeskus uudistaa Tuusulan palvelutarjonnan. Rykmentinpuiston keskuksen uusi asemakaava vahvistettiin kesällä 2017, ja se mahdollistaa yli 170 000 kerrosalaneliömetrin rakentamisen. Senaatti-kiinteistöt omistaa alueen vapaat tontit, jotka myydään vaiheittain seuraavien vuosien aikana.

Alueelle rakentuu myös 700 oppilaan yhtenäiskoulu, päiväkoti ja monitoimitalo Monio. Valtaosa uudisrakentamisesta on kuitenkin asumista.

Ensimmäiset korttelit myytiin alkuvuodesta 2018 Avain Yhtiöille ja valtion omistamalle A-Kruunulle, joka rakentaa kohtuuhintaisia, valtion tukemia vuokra-asuntoja. Seuraavat korttelit myytiin alkuvuodesta 2019 KEVA:lle. Asuntoja myytyihin kortteleihin tulee yhteensä lähemmäs 1000 ja asukkaita lähes 2000. Rakennustyöt pääsevät alkamaan 2019. Ensimmäiset asunnot valmistuvat vuonna 2020. Työt alueella ovat jo vauhdissa, sillä aluetta halkovan Rykmentin puistotien ja muiden pääkatujen rakentaminen alkoi kesällä 2018.

Tontteja tulee myyntiin vaiheittain Senaatin kautta osoitteessa:

http://www.senaatti.fi/myynnissa/tila/tuusula-rykmentinpuisto/

Lisää Rykmentinpuiston keskuksesta:

https://www.senaatti.fi/myynnissa/ajankohtaista/artikkeli/varuskunnasta-kylakaupungiksi-tontit-myynnissa-nyt-tuusulassa/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Syyskuu+2018_1

http://www.senaatti.fi/myynnissa/referenssit/referenssi/tuusulan-rykmentinpuisto/