Puustellinmetsä - tulevaisuuden kaupunkikylä

Puustellinmetsä on Hyrylän keskustan itäpuolelle sijoittuva, keskuspuistoon ja viheralueisiin rajautuva noin 2400 asukkaan asuinalue, joka on mittakaavaltaan ja rakentamistavaltaan kylämäisen pienimuotoinen. Alueelle on tulossa monipuolisia asuntoja aina kerrostaloista omakotitaloihin. Alueella tullaan järjestämään myös vuoden 2020 Asuntomessut. Alueen asemakaava on hyväksytty ja alueen infrasuunnittelua on jo käynnissä. Alueen tonttien markkinointi tulee käynnistymään arviolta vuodenvaiheessa 2017-2018 ja keihäänkärkenä toimii asuntomeassualue.

Alueen asemakaavakartat ja suunnitelmat löytyvät kaavoituksen nettisivuilta osoitteesta: https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=6001

 

 

Puustellinmetsä